самарканд

Врата в Самарканд..

самарканд

Мистический Самарканд!

самарканд

Как же ты прекрасен Самарканд!